Plán akcí

Kostely se v současné době kromě obnoveného místa modlitby stávají také kulturním prostorem v širším slova smyslu, a výjimkou není ani kostel letinský. Spolek sv. Prokopa tu pořádá benefiční koncerty a další kulturně-společenské akce, jejichž výtěžek je věnován na další opravy kostela.

Mše svatá

Každou neděli od 10.00

Haydnovy slavnosti

21. září 2022 19.00 hod – koncert

ZASTAVENÍČKO S HUDBOU VÍDEŇSKÉHO
KLASICISMU
ENSEMBLE FIORELLO
[L. van Beethoven, J. Haydn, J. N. Hummel]