Plán akcí

Kostely se v současné době kromě obnoveného místa modlitby stávají také kulturním prostorem v širším slova smyslu, a výjimkou není ani kostel letinský. Spolek sv. Prokopa tu pořádá benefiční koncerty a další kulturně-společenské akce, jejichž výtěžek je věnován na další opravy kostela.

Mše svatá

Každou neděli od 10.00

Doplnění zvonice do původního stavu

27. září 2020

Pozvání do kostela sv. Prokopa – doplnění zvonice do původního stavu.

V naší kostelní zvonici bývaly vždy tři zvony, dva menší – umíráček a poledník, a jeden velký.

Oba menší zvony byly v obou válkách vždy sejmuty a rekvírovány. Největší zvon zasvěcený svatému Prokopu, je ve věži nepřetržitě od roku 1533, kdy jej odlil plzeňský zvonař Jiljí Egerius.

Pro splnění našich představ obnovit všechny původní prvky v kostele jsme se rozhodli instalovat do věže zpět třetí zvon tzv. poledník.

Pro jeho instalaci jsme si nechali zpracovat odborný posudek.

Ve zvonici bude v původním místě zvon zavěšen, ale je nutno pro něj připravit nové pevné uchycení, zpevnit kostru zvonice, provést elektroinstalaci pro lineární pohon zvonu, doplnit dálkové ovládání.

Tak splníme další zajímavý úkol pro náš Spolek svatého Prokopa a brzy uslyšíme, jak společně zvonily naše zvony před rokem 1940, to je před osmdesáti lety!

Slavnostní vysvěcení a spuštění zvonů bude dne 27. září 2020 za přítomnosti otce biskupa Tomáše Holuba.

Vše je realizováno ze sbírek a darů občanů, nejen letinských.

Všem dárcům, kteří přispěli a ještě přispějí na opravy a restaurování kostela, děkujeme.