Oficiální stránky kostela sv. Prokopa v Letinech

"Můj dům bude zván domem modlitby." Matouš 21:13
letiny_kniha_05

Kniha LETINÁM – z historie obce a lázní Letiny

Kniha LETINÁM / z historie obce a lázní Letiny / byla vydána u příležitosti setkání rodáků v květnu 2019

Zavěšení nového zvonu

Děkujeme všem, kteří přispěli k opravě zvonice, pohonů a novému malému zvonu, který byl zavěšen dne 2. srpna 2016 do věže kostela.

Přispějte na obnovu kostela sv. Prokopa
Bankovní účet č. 260339246/0300
vedený u Československé obchodní banky
Děkujeme všem štědrým dárcům, sponzorům a příznivcům, bez jejichž podpory by rekonstrukce kostela nebyla možná.